رئیس هیأت مدیره

نام: سیدعلی اکبر هاشمیان

تلفن: ۸۴۸۱۳۲۹۷ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)