نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

 نام: وجیه اله جعفری

تلفن: ۸۸۹۱۲۶۴۱ (۰۲۱)- ۸۸۸۹۹۱۶۱ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۵۳۰۲ (۰۲۱)

پست الکترونیکی: v.jafari@impasco.gov.ir