عضو هیأت مدیره

نام: بهروز برنا

تلفن: ۸۴۸۱۳۲۹۷ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)