عضو هیأت مدیره

نام: شمس الدین سیاسی راد

تلفن: ۸۴۸۱۳۲۹۷ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)